Горячая линия юстиции Украины

Украина - телефонные горячии линии
Телефон Горячая линия юстиции Украины

0 800 507 309

Если должностные лица любого уровня полномочий нарушают ваши права или законные интересы, принуждают к коррупционным действиям, граждане обязаны сообщить о таких правонарушениях по телефонам «Горячей линии» в органы государственной власти для проведения соответствующих проверок и принятия мер к восстановлению нарушенных прав.

Сообщите о коррупционных действиях по указанным телефонам:
Служба круглосуточной поддержки Горячая линия юстиции Украины

Если Вы хотите увидеть содержимое всей статьи, кликните по одной из этих кнопок
 • Ответить Наталия ,

  Подскажите пожалуйста куда можно обратиться з жалобой на “беспредел фермера”.

  • Ответить Роман ,

   Подскажите пожалуйста куда можно обратиться з жалобой на неправомерные действия Закарпатских судей?
   Если человек не соответствует своей должности и званию и тем не менее называется судьей,то как быть простому рядовому человеку,который по закону хочет добиться справедливости и правды?

   • Ответить Екатерина ,

    Начальнику відділу державної виконавчої служби Бердянського міськрайонного управління юстиції Дудці М.О.
    71100, вул. Волі, буд. 60
    м. Бердянськ Запорізької області

    Кравченко Катерини Анатоліївни
    71108, вул. Правди, буд. 8, кв. 1,
    м. Бердянськ Запорізької області

    ЗАЯВА

    Постановою відділу державної виконавчої служби Бердянського міськрвайонного управління юстиції про арешт коштів від 10 червня 2016 року накладено арешт на належний мені рахунок № 26259007766517 UAH відкритий у ПАТ «УкрСиббанк».
    Слід зауважити, що зазначений рахунок є соціальним і був відкритий для отримання допомоги по догляду за дитиною. Документальне підтвердження цього факту наявне в матеріалах виконавчого провадження.
    Крім того, з Виписки за картковим рахунком, наданої Банком, вбачається, що станом на 17 листопада 2016 року на згаданому рахунку знаходяться виключно кошти, які надійшли у якості соціальної допомоги (по догляду за дитиною).
    В свою чергу, ст. 73 ЗУ «Про виконавче провадження» забороняє звертати стягнення на будь-які виплати пов’язані з доглядом за дитиною.
    Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 59 ЗУ «Про виконавче провадження» виконавець зобов’язаний зняти арешт з коштів на рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із цим Законом.
    Згідно ч ст. 13 зазначеного Закону постанова про зняття арешту виноситься виконавцем не пізніше наступного робочого дня після надходження до нього документів, що підтверджують наявність підстав, передбачених частиною четвертою статті 59 цього Закону, та надсилається в той самий день органу (установі), якому була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.
    Таким чином, арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № 26259007766517 UAH нагладений з порушенням приписів чинного законодавства України, що, в свою чергу, є грубим порушенням конституційних прав малолітньої дитини.
    У зв’язку з викладеним, вимагаю невідкладно припинити порушення прав дитини та зняти арешт з коштів, які знаходяться на рахунку № 26259007766517 UAH відкритому в ПАТ «УкрСиббанк».
    У випадку незняття арешту у строк до 5 грудня 2016 року буду змушена звертатися з відповідними скаргами до компетентних контролюючих органів.

    Про результати розгляду зазначеного звернення прошу повідомити мене письмово у встановлений Законом строк.

    Додатки:
    – копія листа ПАТ «УкрСиббанк» від 19.08.2016 року № 15/44851;
    – копія Виписки за картковим рахунком від 17.11.2013 року.

    «___» _______________ 2016 року К.А. Кравченко
    Вот с эти заявлением я обратилась в исполнительную службу чтоб снять арест с счета. но этого не происходит. Подскажите что делать. т. 0664542149

    • Ответить пируз ,

     Подскажите пожалуйста как узнать точную дату когда я получил гражданство украины?

     • Ответить Володимир ,

      Міністерство юстиції України

      01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

      Мельнікова Володимира Юрійовича

      19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Черняховського, 35А

      м. т. (067) 900-15-07

      Скарга

      на проведені державним реєстратором реєстраційні дії

      15 листопада 2016 року державним реєстратором Золотоніської районної державної адміністрації Мусієнко Альоною Володимирівною було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи – ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22798560) (15.11.2016 1022105000701147) та внесено зміни до відомостей про цю юридичну особу, що не пов’язані зі змінами до установчих документів (15.11.2016 1022105000701147), а саме: змінено керівника та підписанта, а також змінено число членів ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ».

      Проведені державним реєстратором реєстраційні дії підлягають скасуванню у зв’язку з наступним.

      Згідно з листом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 21.02.2006 № 1339 «Про визначення організаційно-правової форми садівничого товариства» та виходячи з визначення обслуговуючого кооперативу, яке встановлено статтею 2 Закону України «Про кооперацію», садівничі товариства відносяться до обслуговуючих кооперативів. А тому у своїй діяльності садівничі товариства керуються Земельним кодексом України, Законом України «Про кооперацію», іншими законами України та своїми статутами.

      Відповідно до статті 15 Закону України «Про кооперацію» вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить: затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу; утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу та інші.

      Згідно з абзацом 18 статті 15 Закону України «Про кооперацію» Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу:

      * не менше третини його членів;

      * спостережної ради;

      * ревізійної комісії (ревізора);

      * органу управління кооперативного об’єднання, членом якого він є.

      Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.

      Відповідно до статті 8 Закону України «Про кооперацію» статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність. Зокрема статут кооперативу (а у нашому випадку – садівничого товариства) містить наступні відомості:

      * порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;

      * порядок скликання загальних зборів.

      Згідно з п. 4.8 Статуту (державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 30.09.2016 10221050004001147) ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ») загальні збори членів товариства скликаються правлінням двічі на рік, повідомлення членів товариства вивішується на інформаційному стенді товариства не пізніше ніж за тридцять днів до проведення зборів. Позачергово збори скликаються правлінням на вимогу не менше половини членів товариства.

      Незважаючи на вимоги чинного законодавства та Статуту ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ», правління та (чи) голова товариства не були жодним чином повідомлені про скликання позачергових загальних зборів.

      Більше того, на інформаційному стенді товариства не було оголошено про скликання позачергових загальних зборів, а тому члени товариства не знали про його проведення і, відповідно, не змогли взяти в ньому участь.

      Таким чином ініціативною групою порушено моє право брати участь в діяльності товариства, обирати та бути обраним в органи його управління та контролю, що передбачено ст. 12 Закону України «Про кооперацію» та п. 2.5.1. розділу 2 Статуту товариства. А також моє право особисто брати участь

      при розгляді правлінням питань щодо його діяльності або поведінки, оскільки результатом ухваленого рішення стало моє дострокове звільнення з посади Голови ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ» (зазначене право передбачене п. 2.5.4. розділу 2 Статуту товариства).

      З огляду на викладене вище, вважаю, що загальні збори членів ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ», на підставі яких були здійснені реєстраційні дії 15.11.2016, були нелегітимними.

      Державний реєстратор, проводячи реєстраційні дії, мала отримати від ініціативної групи рішення правління про скликання позачергових загальних зборів або письмове підтвердження надсилання вимоги про проведення позачергових загальних зборів, проведення яких було незабезпечене правлінням (головою) кооперативу (ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ».

      Що стосується збільшення кількості членів ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ» повідомляю наступне. Згідно зі ст. 11 Закону України «Про кооперацію» вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його статутом.

      Рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу.

      Згідно з п. 2.4. розділу 2 Статуту прийом в члени товариства проводиться правлінням за письмовою заявою особи, що вступає. Рішення приймається протягом одного місяця з дня подання заяви. Особа, що вступає вважається членом товариства при позитивному рішенні правління після сплати вступних, членських та цільових внесків.

      Проте з 30 вересня 2016 року, відколи мене було обрано головою ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ», до 15 листопада 2016 року (до моменту реєстрації змін) жодної заяви щодо прийняття у члени ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ» від будь-яких осіб не надходило, вступні внески не вносилися.

      Додатково повідомляємо, що судовий спір з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру – відсутній.

      Зважаючи на викладене вище прошу:

      * скасувати державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи – ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22798560) від 15.11.2016;

      * скасувати реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (ОБ’ЄДНАНОГО САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВУТИЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 22798560), що не пов’язані зі змінами до установчих документів від 15.11.2016.

      Додаток: акт від 17.11.2016, що підтверджує наведені у скарзі факти, на 1 арк.

      28.11.2016 ___________________ В. Ю. Мельніков
      Просимо проінформувати про строки розгляду скарги на адресу [email protected]

      • Ответить ИРИНА ,

       Добрый вечер !!! Куда можно обратиться,чтобы узнать сколько отведено( дней, месяцев и т.д) по закону гос. нотариусу на приготовление документов для вступление в наследство на землю на приусадебном участке , после смерти мужа . Вступает в наследство жена ,инвалид 2 гр,общ.заболевание, после смерти мужа.Все документы уже сданы гос.нотариусу ,жду звонка для оплаты в банк за оказанные услуги.

       Оставить комментарий

       • Кого добавить?

       • Горячая линия онлайн

        Перечень экстренных телефонов и служб Украины. Горячие телефонные линии помогут вам в любых жизненных неурядицах. Если вам нужна помощь или консультация обращайтесь за ней по телефонам 0-800 государственных органов, банков и компаний.